Detta gäller för resor med barn

För att kunna beställa ett föräldramedgivande behöver du fylla i samtliga uppgifter i beställningsformuläret.

Polisen rekommenderar

När barn reser utan vårdnadshavare eller tillsammans med endast en vårdnadshavare finns det olika regler att rätta sig efter. Reglerna kan variera från land till land. Detta gäller även vid inresa till eller utresa från Sverige.

Vid resor till och från länder utanför Schengen måste alla resenärer, även barn, uppvisa en giltig resehandling.

Även vid resor inom Schengen rekommenderar polisen att samtliga resenärer har med en egen resehandling.

Barn som är medborgare i ett land i Norden och som reser med sin vårdnadshavare inom Schengen är undantagna kravet på egen id-handling om vårdnadshavare kan styrka egen rätt till inresa samt påvisa att de är vårdnadshavare. Detta kan till exempel göras genom uppvisande av skriftligt medgivande från icke-medföljande vårdnadshavare.

Det ingår i polisens arbete att skydda barn genom att förebygga och förhindra brottslig verksamhet, till exempel människohandel eller egenmäktighet med barn. I praktiken innebär det att det i samband med kontroller kan komma att ställas extra frågor eller vidtas andra åtgärder som till exempel sökningar i datasystem för att säkerställa att allt är i sin ordning, både när barn reser ensamma och i sällskap med vuxna.

Reglerna för vad som krävs för barn som reser utan vårdnadshavare eller tillsammans med endast en vårdnadshavare, kan variera från land till land. Polisen rekommenderar resenärer att kontakta ansvariga myndigheter för att kontrollera vad som gäller i det aktuella landet.