Begär ersättning

För att kunna ansöka om ersättning för avbokad flygresa behöver du fylla i samtliga uppgifter i formuläret. Villkoren finns i anmälningsförmuläret.

Genom att betala din resa med ditt bankkort får du tillgång till en kompletterande kortförsäkring från Europeiska ERV. (Den kompletterande försäkringen ingår oftast inte om du har betalat med bankernas ungdomskort.)

Anmäl din avbokade flygresa

Har du betalat din resa med ditt kort från VISA eller Mastercard ingår en reseförsäkring och ett avbeställningsskydd från ERV. Har du betalat resan för medresenärer i din familj med ditt kort så gäller försäkringen och avbeställningsskyddet även för dem. Avbeställningsskyddet gäller inte för personer utanför familjen, exempelvis vänner du betalar för.

Det är Europeiska ERV Reseförsäkring som beslutar om du ska få ersättning för din avbokade flygresa. När du anmäler din avbokade flygresa hos Utrikesassistansen hjälper Utrikesassistansen dig att anmäla din avbokade flygresa på ett korrekt sätt. Vi kan exempelvis assistera dig i telefonsamtal.