Vad gäller?

Om du vill ge blod måste du vänta 4 veckor eller 6 månader efter besök i andra länder. Karenstiden styrs framförallt med risken för malaria.

Kontakta din blodcentral för närmare information om när du kan ge blod efter att du har besökt ett visst område. Generellt sätt gäller följande regler.

Europa
Inget generellt uppehåll finns. Ibland kan det finnas tillfälliga karenser om det exempelvis skulle existera en tillfällig epidemi. Detta kan din blodcentral informerar dig närmare om.

Nordamerika
Du kan ge blod 4 veckor efter att du lämnat området mellan den 1:a maj till och med den 30:e november. En del blodcentraler har denna karens hela året för att minimera smittorisker.

Övriga världen
Du kan ge blod 4 veckor efter att du lämnat ett område som är fritt från malaria, annars gäller en 6 månaders karenstid. Vissa storstäder eller badorter är fria från karens. Om du bott dina första 5 år i ett malariaområde och gör ett återbesök, får du ge blod 3 år efter att du lämnat området.