Kopiera ditt pass inför resa

Det finns förberedelser som är viktiga att göra innan du reser. Innan du reser är det viktigt att ta en kopia av ditt pass som du kan få bestyrkt av Utrikesassistansen. När du kopierar ett original skapar du en kopia. Underskriften av den handläggare som bestyrker kopian är i original, medan resten av handlingen är en kopia.

När du är utomlands så är det bra om du kan visa om en kopia på ditt pass som är bestyrkt för att ytterligare bekräfta att det är du som syns i passet. Många institutioner, inrättningar och myndigheter, både i Sverige och utomlands kräver en bestyrkt kopia av ett pass.

En bestyrkt kopia är detsamma som en vidimerad.

Vi kontrollerar att originalet och kopian är likadana. Vi utfärdar sedan ett intyg på engelska att kopian stämmer överens med originalet så att det ska vara gångbart i hela världen. Din passkopia skickas per post då underskriften av handläggaren som bestyrker passkopian ska vara i original. Spara sedan din kopia av ditt pass och ta med dig den när du ska ut och resa.

Hur gör man en passkopia?
Du kan skicka med kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, giltighetstid, utfärdandeland och namnteckning. Du kan ta ett foto eller skanna en kopia av ditt pass och bifoga. (Se bilden) hur en kopia ska se ut.

Många försäkringsbolag rekommenderar också att man tar en kopia på sitt pass innan man reser.

Utrikesassistansen bestyrker din passkopia. Avgiften är 320 SEK.

När du sparar din kopia hos oss:
– Får du en bestyrkt kopia av ditt pass.
– Intygar vi att kopian stämmer överens med originalet.
– Skickar vi din bestyrkta passkopia per post.
– Kan du slippa ta med dig egna fysiska kopior som också kan blir stulna.
– Kan du förebygga problem.

Om du har tappat bort ditt pass eller om det har blivit stulet
1. Polisanmäl det förlorade passet så att det spärras.
2. Kontakta närmaste svenska ambassad eller konsulat för att ansöka om ett provisoriskt pass.
3. Skulle du få tillbaka ditt gamla pass när du fått ett nytt måste du kontakta Polisen så att det gamla kan makuleras.