Svenska dokument till valfritt språk

Utrikesassistansen bistår med att översätta alla svenska dokument till engelska, spanska, franska och tyska med auktoriserade översättare. Om du behöver få dokument översatt till ett annat språk kan du kontakta oss då vi har flera anslutna översättare som kan anlitas på uppdrag.

Dokument som exempelvis ska användas utomlands kan först behöva översättas med en eventuell legalisering. Om du behöver översätta ditt dokument innan det ska vara gångbart i landet dokumentet ska användas i beror på regelverket i landet.

Du kan bara få dokument skrivna på svenska översatt.

Prissättningen är olika beroende på typ av- och storlek på dokument

Utrikesassistansen erbjuder samtliga dokument skrivna på svenska att översättas.

 

Utrikesassistansen kan bistå med att:

Översätta adoptionsbeslut
Översätta adoptionsansökan
Översätta arbetsintyg
Översätta arbetsgivarintyg
Översätta diplom
Översätta dopbevis
Översätta dödsfallsintyg
Översätta folkbokföringsbevis
Översätta handlingar i samband med visum-ansökningar
Översätta hemutredningar
Översätta kursintyg
Översätta personbevis
Översätta referenser
Översätta registerutdrag
Översätta registreringsbevis
Översätta skolbetyg
Översätta tjänstgöringsbetyg
Översätta tjänstgöringsintyg
Översätta uppföljningsrapporter
Översätta utbildningsbevis
Översätta utdrag ur folkbokföringsregistret
Översätta äktenskapsbevis
Översätta utdrag ur belastningsregistret

Så gör du en förfrågan

För att kunna få dina dokument översatt till det språket du önskar behöver du kontakta oss via e-post.

1. Ange hur många dokument du behöver få översatt.
2. Ange till vilket språk du behöver få dina dokument översatt.
3. Invänta ett tids- och kostnadsförslag från Utrikesassistansen.

Det kostar inget att kontakta oss och du binder dig inte till att slutföra din beställning. När du har tackat ja då startar en medarbetare ditt ärende.