Att tänka på

Om du ska resa från ett Schengenland till ett annat och har med dig narkotikaklassat läkemedel måste du ha med dig ett Schengenintyg som ska vara utfärdat i det land du är bosatt i.

Det krävs ett separat intyg för varje narkotikaklassat läkemedel. Intyget stämplas och skrivs under av apoteket för att det ska vara giltigt. Intyget är på svenska med en översatt bilaga på engelska för att det ska vara läsbart till det land du reser med din medicin.

Separat intyg

Du måste själv fylla i uppgifter om föreskrivande läkare samt dina egna personuppgifter innan du går till valfritt apotek för att få intyget giltigt med stämpel och underskrift.

Det är viktigt att du fyller i uppgifterna tydligt. En förutsättning för att apoteket ska kunna utfärda ett intyg är att de ifyllda uppgifterna är läsbara och korrekta.

Recept eller läkemedelsförpackning med apoteksetikett, samt pass (eller annan legitimationshandling vid resa inom Norden) måste tas med till apoteket.

En separat blankett skall fyllas i för varje narkotikaklassat läkemedel.

Intyget är giltigt i högst 30 dagar och får avse narkotikaklassat läkemedel för högst 30 dagars förbrukning. Det finns ingen möjlighet att göra undantag för längre resor.

Intyget måste vara stämplat och underskrivet av ett apotek för att vara giltigt.

Apotekets beslut kan överklagas till Läkemedelsverket

Apotekets intyg i original skall medföras under resan.

Apoteket tar inte ut någon avgift för intyget.

Enligt 2 kap. 6 § 9 p. lagen (2009:366) om handel med läkemedel ska den som har tillstånd att bedriva detaljhandel med läkemedel till konsument på begäran utfärda Schengenintyg kostnadsfritt.

Länder som ingår i Schengen

Om du ska resa med medicin är ett Schengenintyg giltigt i hela Schengenområdet, vilket är till följande länder enligt nedan.

Belgien
Bulgarien
Cypern
Danmark
Estland
Finland
Frankrike
Grekland
Irland
Italien
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Nederländerna
Polen
Portugal
Rumänien
Slovakien
Slovenien
Spanien
Storbritannien
Sverige
Tjeckien
Tyskland
Ungern
Österrike

Vad gör Utrikeskansliet?

Utrikeskansliet hjälper till med att fylla i blanketten ”Intyg för medförande av narkotikaklassat läkemedel inom ramen för medicinsk behandling enligt Schengenkonventionens artikel 75”, ett s.k. Schengenintyg. Detta sker digitalt åt personer som ska resa med läkemedel då det är viktigt att man fyller i uppgifterna tydligt så att det blir läsbart och korrekt. Detta är en förutsättning för att apoteket ska kunna utfärda ett intyg.

Utrikeskansliet tar en avgift om 75 SEK per ifylld blankett.

Efter att kunden har fyllt i formuläret för beställning om blankett för Schengenintyg skickar Utrikeskansliet intyget per e-post till kunden.

Om kunden under sin resa måste ta med sig flera förordnade läkemedel måste separata beställningar av ifyllda blanketter göras. Beställa ett Schengenintyg kan göras på webbplatsen.

Kunden måste sedan skriva ut intyget för att ta den vidare till ett Apotek för stämpel och underskrift och detta är avgiftsfritt hos Apoteken. Intyget måste vara stämplat och underskrivet av ett apotek för att vara giltigt.

Recept eller läkemedelsförpackning med apoteksetikett, samt pass (eller annan legitimationshandling vid resa inom Norden) måste tas med till apoteket.

Intyg i original skall sedan medföras under resan och är giltigt under en maximal period om 30 dagar.

Utrikeskansliet kan inte bestyrka intyg. Om kunden vill så kan denne själv ladda ner en blankett för Schengenintyg hos Läkemedelsverket och själv fylla i uppgifterna eller låta Utrikeskansliet göra detta digitalt.

Om Schengenintyg inte kan utfärdas

Det åligger den som reser inom Schengenområdet att vid kontroll kunna uppvisa ett Schengenintyg. Utrikeskansliet utfärdar aldrig ett Schengenintyg utan hjälper enbart till med att fylla i ett digitalt.

Det är apoteken som utfärdar Schengenintyg och om apoteket inte kan utfärda ett Schengenintyg, på grund av t.ex. okänd förskrivare eller att annan obligatorisk uppgift saknas, reser kunden på eget ansvar utan Schengenintyg. Om inget Schengenintyg kan utfärdas rekommenderas resenären att ta med sig läkemedlet i originalförpackning med apoteksetiketten kvar och receptet (om det finns kvar). Möjligen kan resenären också be sin läkare om ett intyg för att styrka behovet av läkemedlet. Om ett ifyllt intyg beställs från Utrikeskansliet och att det senare inte går att utfärda av apoteken så ansvarar inte Utrikeskansliet för detta.